Skip to main content

Van de bestuurstafel

Laatste wijziging: 05 maart 2023

Van de bestuurstafel februari 2023

We zitten alweer in ons tweede seizoen als bestuur maandelijks met elkaar om de tafel.

Toen we samen van start zijn gegaan hebben we ons voorgenomen om te proberen dichter bij de leden te komen. Deze nieuwsbrief is daar een onderdeel van. We willen jullie meenemen in de onderwerpen die bij het bestuur op tafel komen. Deze nieuwsbrief zal vanaf nu met regelmaat voorbij komen.

Overleg Technische commissie en het bestuur.

Er is eind januari 2023 een gezamenlijk overleg geweest met de technische commissie. Waardevol om samen te sparren. Waar kunnen we elkaar ondersteunen en versterken. Er zijn verschillende onderwerpen besproken zoals vrijwilligers en diverse taken die nog openstaan. De technische commissie zal een aantal deze taken meenemen in de teamgesprekken.

We hebben contact gehad met Nevobo over het mogelijk promoveren van D1 en de daarvoor benodigde dispensatie voor niet spelen op centercourt voor D1 en H1, verzoek is ingediend.

We hebben vanuit de Nevobo een voorlopige dispensatie gekregen om op veld 1 en 3 tegelijkertijd topdivisie wedstrijden te mogen spelen. Mocht de promotie en handhaving een feit zijn dan moeten we dit nogmaals officieel aanvragen.

De vieze vloer bij de Wegwijzer is ook aan bod gekomen. Vanuit bestuur is er inmiddels een gesprek met de Cadans primair en de schoonmakers gevoerd. Vanuit de Cadans primair organisatie zal een goede veger aangeschaft worden die wij ook kunnen gebruiken voordat de training start mocht dit nodig zijn.

Visie en beleid Donki Sjot

Woensdag 15 februari hebben we een start gemaakt met het vormgeven van een nieuwe visie en beleid voor Donki Sjot. Daarin wordt het bestuur ondersteund door Lucien de Groot, Vader van een CMV lid, maar Lucien is ook in dagelijks werk met deze problematiek bezig. We vinden het belangrijk dat leden mee kunnen denken.

Daarvoor staat een brainstormavond gepland waarin we met een goede en brede vertegenwoordiging van de gehele vereniging willen brainstormen over toekomstig beleid en visie van onze club.

Vrijwilligers

Zoals al eerder benoemd hebben we binnen Donki Sjot nog veel helpende handjes nodig om alles in de club draaiende te houden; van grotere taken, tot taken die op jaar basis maar 2 of 3 uurtjes in beslag nemen. We zijn bezig om een overzicht te maken van alle taken ( met inhoudelijk wat de taak inhoudt) die binnenkort gepubliceerd wordt op de website.

En dan is het heel simpel; als er taken niet ingevuld worden zullen die taken ook niet gebeuren…. Maar laten we daar niet vanuit gaan, want we zijn er van overtuigd dat als iedereen iets doet dat het dan met elkaar moet lukken!

Nevobo

Afgelopen vergadering hebben we onze contactpersoon vanuit de Nevobo, Paul Broers, uitgenodigd om te kijken hoe de Nevobo onze vereniging kan ondersteunen en of we nog ergens kansen laten liggen. Het was een constructief gesprek. We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om samen met omliggende verenigingen gebruik te kunnen maken van professionele ondersteuning vanuit de Nevobo.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kun je altijd een van de bestuursleden aanspreken.

Het bestuur van Donki Sjot

Arthur, Getty, Jeroen, Karin en Loes

Geschreven door:

Bestuur VC Donki Sjot

Categorie:

Club nieuws

Lid worden, een keer meetrainen?

Je kunt altijd kennismaken met trainer en team door een aantal mee te trainen. Zie de informatie bij de teams.

En lid worden kan eenvoudig met het online aanmeldformulier