Contributie

Laatste wijziging: 27 september 2022

Contributie

Jaarlijks wordt de contributie op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Via e-mail ontvangt iedereen een persoonlijke uitnodiging voor de ALV.

De contributie voor het seizoen 2022-2023 is als volgt:

Leeftijd: Contributie:
18 jaar en ouder € 420,=
1 keer trainen en wedstrijd  € 260,=
13 tot 18 jaar € 325,=
13 tot 18 jaar i.c.m. *hoog niveau € 325,= plus € 35,= tot € 360,=
Tot 13 jaar € 225,=
Bedrijfs recreanten BBVF Den Bosch € 95,= zonder trainingen
Alleen meetrainen  Contributie in overleg

Eenmalige korting wedstrijd op trainingsavond bij 2 trainingen in de week 

€ 30,=

**** Hoog niveau: Eredivisie , Topdivisie , 1e t/m 3e divisie en promotieklasse.

  • Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 oktober van het nieuwe seizoen.
  • Leden die competitie (thuiswedstrijden) spelen tijdens hun reguliere trainingstijd, betalen € 30,– minder contributie.
  • Leden die na 1 april opzeggen, zijn toch de volledige jaarcontributie verschuldigd en ontvangen dus ook een incasso over het laatste kwartaal.
  • Blessures, ziektes, buitenlandstages enz. waardoor men langere tijd niet kan trainen, moeten tijdig vooraf gemeld worden, zodat per individu afspraken gemaakt kunnen worden. Achteraf vindt geen restitutie plaats.
  • In individuele gevallen kan afgeweken worden van de vastgestelde contributie. Het bestuur beslist hierover per geval.
  • Leden die aan het einde van het seizoen willen stoppen met volleyballen bij Donki Sjot, moeten dit voor 1 juni doorgeven aan de ledenadministratie.
  • Bij te late opzegging is toch de contributie over het eerste kwartaal van het volgende seizoen verschuldigd. Dit in verband met de financiële planning en de kosten die dan al gemaakt zijn.

 

 

Geschreven door:

Anouk

Categorie:

Contributie

Kleding webshop voor leden

HT Sports Rosmalen

Koop de speciale Donki Sjot sportkleding om lekker in te volleyballen in de webshop

Sponsorkliks!

Ondersteun je club eenvoudig als je online shopt

Lid worden, een keer meetrainen?

Je kunt altijd kennismaken met trainer en team door een aantal mee te trainen. Zie de informatie bij de teams.

En lid worden kan eenvoudig met het online aanmeldformulier