Skip to main content

Technische commissie

Laatste wijziging: 23 mei 2022

Samenstelling Technische commissie

Contactpersonen Teams:

- Dames 1 t/m 6 + Master: José van Grinsven
- Dames 7 t/m 10: Marloes van der Aa
- Meisjes & CMV: Jan van Sluisveld
- Heren 1 t/m 4: Bram de Jager 
- Jongens & Heren Recreanten: Léon Vercruijsse

Vanuit het bestuur is Arthur Cooijmans toegevoegd.

 e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Doelstellingen van de technische commissie

De Technische Commissie (TC) heeft de doelstellingen van het technische beleid op een rij gezet. Ze maken duidelijk wat voor club Donki Sjot wil zijn.

1. Donki Sjot wil de leden "volleybal op maat" bieden.

 • Dat wil zeggen dat iedereen zoveel mogelijk de kans krijgt om op het door hem/haar gewenste niveau te volleyballen. Dit kan variëren van gewoon lekker één keer per week een balletje slaan tot het zo intensief mogelijk trainen en prestatiegericht spelen om sportief de top te bereiken. En alles wat daar tussenin zit.

2. Donki Sjot wil de leden goed volleybal aanleren, waarbij plezier en sportiviteit belangrijke factoren zijn.

 • Drie dingen staan bij Donki Sjot altijd voorop: we willen goed volleyballen, plezier maken en ons sportief gedragen.
 • Goed volleyballen betekent optimaal presteren. Dat is iets anders dan winnen. Bij presteren gaat het erom dat je datgene wat je (als team, maar ook als individuele speler) kunt, ook daadwerkelijk laat zien. Je kunt dus een wedstrijd verliezen en toch goed presteren. En andersom kun je een wedstrijd winnen, maar niet goed presteren.
 • Motivatie van spelers is een belangrijke voorwaarde om het volleyballen te leren.
 • Plezier maken betekent dat je er lol in hebt om samen met je teamgenoten optimaal te presteren. En dat je dat tijdens wedstrijden en trainingen ook laat zien. Ook buiten het veld maken we samen (en met anderen) plezier.
 • Sportiviteit betekent dat we altijd respect tonen voor de tegenstander, de scheidsrechter en anderen. Dit geldt voor iedereen die de club op een of andere manier vertegenwoordigt (spelers, coaches, supporters, enz.).
 • Donki Sjot wil het motto van de club: "Waar sport en sfeer samenkomen" zowel binnen als buiten het veld uitstralen.

3. Donki Sjot investeert in goede training en coaching.

 • In de trainingen en wedstrijden wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van technische vaardigheden, tactisch inzicht, fysieke conditie én mentale instelling. De warming-up is een belangrijk onderdeel van de training en voor de wedstrijd.
 • In de jeugdopleiding wordt gewerkt met een leerplan, dat is afgeleid van het "Cool Moves Volley"(CMV)-plan van de NeVoBo (voor de mini's).
 • Er wordt alle moeite gedaan om alle teams van tenminste één trainer en één coach (bij voorkeur een trainer/coach) te voorzien. Voor met name coaching zal ook een beroep op ouders worden gedaan. Coaches krijgen, als er behoefte aan is, instructie en begeleiding.
 • Trainers zijn óf gediplomeerd óf volgen een opleiding óf krijgen begeleiding van een gediplomeerde trainer.
 • Minder ervaren trainers worden gestimuleerd om deel te nemen aan trainingen van ervaren trainers. Train de trainer!
 • Donki Sjot wil zoveel mogelijk trainers uit eigen gelederen opleiden.
 • Per seizoen vinden er evaluatiemomenten plaats tussen TC en trainers en coaches.

4 Donki Sjot biedt alle spelers dezelfde kansen in de jeugdopleiding.

 • Van 6 tot 9 jaar kunnen kinderen bij de mini's kennismaken met volleybal. Ze spelen dan het zogeheten "Cool Moves Volley" (CMV). Hierbij worden drie niveaus (niveau 1, 2 en 3) onderscheiden, wat erop neerkomt dat ze stap voor stap leren volleyballen.
 • Van 9 tot 12 jaar spelen de kinderen CMV op drie hogere niveaus gespeeld (niveau 4, 5 en 6).
 • Tot 14 jaar behoren de spelers tot de C-jeugd en gaan ze ook competitiewedstrijden spelen. Het streven is om iedereen twee keer per week te laten trainen. Om iedereen de beste ontwikkelingskansen te geven worden de leden zoveel mogelijk op hun eigen niveau ingedeeld voor wedstrijden en trainingen.
 • Vanaf 14 jaar praten we over B-jeugd. Ook hier krijgen alle spelers de kans om twee keer per week te trainen.
 • Vanaf 16 jaar zijn de spelers A-jeugd. Op dat moment is meestal duidelijk op welk niveau de spelers kunnen en willen volleyballen. Afhankelijk hiervan krijgt de opleiding verder vorm. Veel jeugdspelers spelen dan al in de seniorencompetitie.

5 Donki Sjot stimuleert talentontwikkeling.

 • Alle spelers krijgen in de jeugdopleiding de kans hun talenten te ontwikkelen.
 • Om talent zo goed mogelijk te ontwikkelen krijgen alle spelers zoveel mogelijk de kans om op een voor hen passend niveau te spelen en te trainen. Er vinden selectietrainingen plaats met spelers/speelsters van verschillende niveaus. Voor deze vaak derde training komt niet iedere speler/speelster in aanmerking. Meetrainen met een hoger niveau mag niet ten koste van de eigen teamtraining(en) gaan.
 • Als een speler/speelster vanuit een lager team wordt gevraagd om in een hoger team mee te spelen, is speeltijd niet gegarandeerd. Elk puntje dat hij/zij meespeelt, is meegenomen; vanaf de kant kijken en luisteren is ook al leerzaam.
 • Als een speler/speelster vanuit een hoger team wordt gevraagd om met een lager team mee te spelen, start hij/zij in ieder geval in de basis.

6 Donki Sjot maakt per seizoen teamdoelstellingen. 

 • Bij aanvang van ieder nieuw seizoen bepaalt de TC welke teams teamdoelstellingen meekrijgen. De doelstellingen variëren per team. Deze doelstellingen worden in overleg met de trainer en coach gemaakt en worden gedeeld met de spelers/speelsters.
 • De doelstellingen worden zoveel mogelijk gerealiseerd zonder "buitendorpse" spelers en speelsters.

 

Procedure om tot teamindelingen te komen

De Technische Commissie hanteert de volgende procedure om tot de teamindelingen voor het volgende seizoen te komen:

 1. februari/maart: een enquête (zie verderop) voor alle teams, behalve de CMV-teams;
 2. half maart: advies van de trainers en coaches;
 3. voorlopige teamindeling door de Technische Commissie;
 4. eventueel advies van trainers over de voorlopige teamindeling;
 5. TC rondt teamindeling af en maakt teamindelingsvoorstel voor het Bestuur;
 6. half april: het Bestuur keurt de teamindeling goed.

Indelingscriteria
Bij de indeling hanteert de TC de volgende criteria.

 1. Advies van de trainers.
 2. Het huidige spelniveau van de spelers.
 3. Het spelniveau dat in de loop van het seizoen verwacht kan worden.
 4. Wat willen de spelers? De wens om op een lager niveau te gaan spelen wordt in principe gehonoreerd. Of de TC ook aan andere wensen tegemoet kan komen, is afhankelijk van de overige criteria.
 5. (Jeugd)spelers moeten zoveel mogelijk kunnen spelen (geen bankzitvlees).
 6. Posities in het veld (spelverdeler, midaanvaller, passer/loper, diagonaal).
 7. Instelling van de spelers (opkomst en inzet bij trainingen, inzet en beleving bij wedstrijden).
 8. Sociale verbondenheid in teams (leeftijd, omgang met elkaar, ervaringen uit verleden).
 9. Evenwichtige teams (in sportief en sociaal opzicht).

Enquête
Als voorbereiding op de nieuwe teamindeling wordt er in februari een enquête uitgezet onder alle leden (met uitzondering van de CMV-teams). Dit voor de spelers/speelsters de gelegenheid om aan te geven of er bijzonderheden zijn voor het volgende seizoen wat betreft de nieuwe teamindeling. Maak als speler/speelster gebruik van deze mogelijkheid. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar individuele wensen. Maar aan de enquête kunnen geen rechten worden ontleend. De TC maakt een afweging van club-/teambelang en het belang van de individuele speler/speelster.

Wanneer er nog onduidelijkheden zijn over de teamindeling, kun je contact opnemen met de TC-contactpersoon van jouw team of met de voorzitter van de TC.

 

(Voorbeeld) voorbereiding en warming-up voor de wedstrijd

Coach
Begin altijd voor de wedstrijd door bij elkaar te gaan zitten met een praatje.
Als je gegevens hebt van de vorige wedstrijd, vernoem die dan kort.
Geef niet te veel informatie, want dat gaat meestal verloren. Het gaat meer om de teambuilding.
Loop – als er gelegenheid voor is – voor het inspelen even met het team door de zaal om te wennen aan het licht, de ruimte en het publiek.

Gezamenlijke oefeningen
Belangrijk is om de oefeningen van de warming-up in teamverband te doen. Eén persoon leidt de hele warming-up.

Begin met oefeningen ter bevordering van de bloedsomloop en ademhaling:
– Inloopoefeningen (alles drie keer op een half veld, heen en terug):

 • normale lichte looppas;
 • idem met rechterarm losdraaien;
 • idem met linkerarm;
 • idem met twee armen waarbij je met een been afzet;
 • kruispassen;
 • zijwaarts bewegen met armzwaai;
 • knie heffen;
 • hakken tikken.

– Hierna even wat spieroprekkingen en/of spierversterkende oefeningen, vooral voor buik- en rugspieren.
– Daarna in het midden van het veld in een rij naar het net toe: bloksprong, van midden naar buiten, weer bloksprong en wacht op de volgende. Je gaat om en om naar links en rechts.
Nadat je op buiten de tweede bloksprong hebt gemaakt, draai je om en maak je een duik naar achteren om vervolgens weer aan te sluiten in het rijtje.
Dit doet ieder vijf keer.

Inspelen
Ga daarna door in tweetallen met een bal: ingooien met rechts, daarna links en uiteindelijk vijf keer uit de nek (ingooi).
Vervolgens begint het bovenhands inspelen, onderarms (tien keer) enz., tot je vrij snel aan het sparren bent.
Werk tijdens de warming-up aan technieken waarvan je weet dat je ze nog niet optimaal beheerst. Daag elkaar uit en vraag, als je bv. niet zo goed bent in het duiken, speciaal om een aantal prikballen.
Is er een ongelijk aantal spelers, dan bevat het groepje van drie altijd een spelverdeler.

Inslaan
Het inslaan is bedoeld om de aanvallers een goed gevoel te geven. De spelverdeler gaat gewoon in het midden staan, zodat de ballen makkelijk op buiten komen.
Een eventuele libero gaat ballen van de tegenstander verdedigen. Kan dat organisatorisch niet, laat dan de libero de ballen aangooien naar de spelverdeler.

De service
Geef de spelers die dit al aankunnen, een serviceopdracht. Het heeft geen zin om tijdens het inspelen sprongservices te oefenen, als de speler geen sprongservice gaat uitvoeren tijdens de wedstrijd.
De libero gaat weer in het veld staan om een aantal ballen van de tegenstander te passen; niet in het midden van het veld, maar op een positie waar hij normaal ook staat.

Na de wedstrijd
Als laatste is het belangrijk om na de wedstrijd met het hele team even in de kantine aan tafel na te praten. Dat hoeft beslist niet over volleybal te gaan, gewoon even als team gezellig afsluiten.
Je mag als coach uiteraard iemand die bijzonder goed gespeeld heeft, een compliment maken, maar het heeft geen zin om de anderen te vertellen hoe slecht ze waren. Dat weet de speler zelf wel. Kom later in de training terug op de zaken die fout gingen.

De totale warming-up neemt ongeveer een halfuur in beslag. Heb je minder tijd, dan zijn er twee opties: je werkt de oefeningen sneller af of je beknibbelt links of rechts wat. Is er ergens een extra ruimte vrij, dan kun je uiteraard daar alvast het inlopen en rekken en strekken doen, zodat je meteen met de bal aan de gang kunt, zo gauw het speelveld vrij is.

Je zult zien dat na een paar wedstrijdjes dit ritueel van de warming-up er al goed in zit.

Coach je alleen maar en train je de groep niet, zorg er dan voor dat je de trainer de nodige feedback geeft. Voor de trainers geldt natuurlijk, dat ze de moeite moeten nemen om eens een wedstrijd van hun pupillen te bezoeken, zodat ze zien wat het resultaat is van hun inspanningen.

Spelen bij regiobekerwedstrijden, nationale open jeugdkampioenschappen en gesloten clubkampioenschappen

De Nevobo organiseert elk jaar regiobekertoernooien en nationale open jeugdkampioenschappen (NOJK), waarbij in een aantal rondes naar de finale toegewerkt wordt. Donki Sjot doet hieraan al jaren mee en vaak met succes.

De bedoeling is, dat je als club in de bekerwedstrijden en bij de NOJK een zo hoog mogelijk resultaat bereikt. Dit houdt in, dat de bekerteams worden samengesteld uit de beste volleyballers van de club die in de betreffende leeftijdscategorie mogen en/of kunnen meedoen, en dat de coach tijdens de wedstrijden de beste spelers zal laten spelen. We gaan bij deze wedstrijden immers voor de winst!

Het is een eer, als je voor een bekerwedstrijd of de NOJK geselecteerd wordt. Je speelt dan vaak tegen onbekende tegenstanders, maar ook vaak met nieuwe teamgenoten.

Uiteraard gaan er altijd reservespelers mee, maar het kan zijn dat die tijdens de wedstrijden niet in het veld komen. De coach maakt deze keuze. Maar of je nu wel of niet gespeeld hebt, je maakt wel deel uit van het team en je leert er altijd een heleboel van.

Aan de Nederlandse Gesloten Clubkampioenschappen mogen de teams deelnemen die aan het eind van het seizoen kampioen zijn op het hoogste niveau in hun competitie. Daarbij speel je met je eigen competitieteam. Je hebt immers samen als team een prestatie neergezet en dan ga je ook samen met je team de strijd aan bij de gesloten clubkampioenschappen. Mocht het team te weinig spelers/speelsters hebben, dan kan er versterking gezocht worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de vaste teamspelers.

Selecties

Hieronder staan de selecties voor de NOJK en de regiobekerwedstrijden en de speeldata voor het seizoen 

         

Regiobekerwedstrijden (jongens-A, meisjes-A en meisjes-C)

Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen - NOJK (jongens-A, meisjes-A en meisjes-CMV)

Onder voorbehoud:

Heb je nog vragen of opmerkingen? Schroom dan niet om contact op te nemen met de TC.

Geschreven door:

Super User HLB Van Daal / DS

Categorie:

Technische commissie

Lid worden, een keer meetrainen?

Je kunt altijd kennismaken met trainer en team door een aantal mee te trainen. Zie de informatie bij de teams.

En lid worden kan eenvoudig met het online aanmeldformulier